Használati feltételek

A www.infocopy.hu weboldalt (a továbbiakban „a weboldal”) az Infocopy Kereskedelmi Kft. vagy megbízottja hozta létre, birtokolja, működteti és tartja karban. Ezen oldal tartalmának frissítése útján az Infocopy Kft. saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja, bővítheti vagy törölheti a használati feltételeket. Javasoljuk, hogy időről időre keresse fel az oldalt és ellenőrizze, történt-e frissítés. Az Infocopy Kft. saját belátása szerint bármikor, külön értesítés nélkül megszakíthatja a weboldal működtetését.

Az Infocopy Kft. weboldalának használati feltételei

Szerzői jogok

Ha másként nincs feltüntetve, a weboldalon található szövegek, képek, grafikák, hang- és animációs fájlok, továbbá minden más információ, illetve ezeknek a weboldalon történő grafikus megjelenítésének módja, valamint a weboldal elrendezése és szerkezete az Infocopy Kft., a Ricoh Hungary Kft., vagy anyavállalata, a REBV vagy a Ricoh Company Limited (Japán) szerzői joga alatt áll. Tilos a weboldal vagy annak egyes részeinek másolása illetve terjesztése, tilos továbbá a weboldal egyes részeinek módosítása, vagy más helyeken történő elhelyezése az Infocopy Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül, és annak birtokában is csak abban az esetben, ha a tartalom nem szenved változást és a szerzői jogi és jogtulajdonosi megjegyzéseket feltüntetik.

Védjegyek

Ha nincs másként feltüntetve, a jelen Webhelyen szereplő összes védjegy, szolgáltatási védjegy és márkanév az Infocopy kft., vagy a Ricoh Hungary Kft. vagy, anyavállalata, a REBV vagy a Ricoh Company Limited (Japán) védjegyjogi védelme alatt áll. Sem a weboldal, sem az általa tartalmazott bármiféle anyag semmilyen módon nem nyújthat – és nem tekinthető úgy, hogy nyújt – egyetlen személynek sem jogosultságot az Infocopy Kft. szellemi tulajdonjogához.

Garancia

A weboldalon található információkat az Infocopy Kft. olyan formában nyújtja, “ahogy vannak”, és a vonatkozó törvények által megengedett legteljesebb mértékben bármiféle explicit vagy implicit garancia nélkül. Bár az információk tudomásunk szerint pontosnak, szerepelhetnek bennük hibák és pontatlanságok. Az Infocopy Kft. nem állítja és nem garantálja, hogy a weboldalon található funkciók és alkalmazások működése szünet- és hibamentes lesz. Az Infocopy Kft. nem garantálja, hogy a kiszolgáló és/vagy a weboldal nem tartalmaz vírusokat vagy más káros elemeket. Az Infocopy Kft. nem állítja, hogy a weboldalon található anyagok más helyeken történő használatra megfelelőek és/vagy felhasználhatóak. Az anyagokhoz való hozzáférés nem megengedett olyan helyekről, ahol tartalmuk illegális.

A felelősség korlátozása

A rendszerhibákból, a weboldal (időleges vagy állandó) hibáiból, illetve alkalmazásainak vagy egyéb eszközeinek hibáiból adódó esetleges károkkal kapcsolatos mindenfajta felelősséget elhárítja az Infocopy kft.. A weboldal használatából, illetve a használatának meghiúsulásából adódó bárminemű kárért az Infocopy Kft. nem tehető felelőssé.

Cookie-k

A weboldal cookie-kat használ. Ezt Ön kikapcsolhatja. Amennyiben Ön letiltja a cookie-k működését, elképzelhető, hogy a weboldal működése nem lesz megfelelő.

Linkek harmadik fél weboldalához

Az Infocopy Kft. a weboldalon harmadik felek, pl. a Ricoh Hungary Kft. oldalaira mutató linkeket helyez(het) el. Ezen weboldalaknak nem az Infocopy Kereskedelmi Kft.. a tulajdonosa, a működtetője és karbantartója, így semmiféle felelősséget nem vállal ezen weboldalak tartalmáért. A linkeket Ön saját felelősségére használja. Az Infocopy Kft.. előzetes írásbeli engedélye nélkül Önnek nem áll jogában saját weboldalairól linket létesíteni a weboldalra.

Bizalmas és tulajdonjogi védelem alatt álló információk

Az Infocopy Kft. nem kíván a weboldalon keresztül bizalmas, személyes vagy tulajdonjogi védelem alatt álló információkat kapni Öntől. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Infocopy Kft.-nek küldött információkat és anyagokat nem tekintjük bizalmasnak illetve tulajdonjogi védelem alatt állónak. Az Infocopy Kft. semmiféle kötelezettséget nem vállal az ilyen információk vagy anyagok megvizsgálására, értékelésére és adaptálására vonatkozóan.

Azzal, hogy Ön bármiféle információt vagy anyagot küld az Infocopy kft.-nek, korlátlan és visszavonhatatlan joggal ruházza fel az Infocopy Kft.-t az információ vagy anyag használatára, reprodukálására, megjelenítésére, előadására, módosítására, közzétételére és terjesztésére vonatkozóan, továbbá elfogadja, hogy az Infocopy Kft. szabadon felhasználhat minden elképzelést, ötletet, technikai tudást és módszert, amit Ön bármilyen célból az Infocopy Kft.-nek küld. Ennek megfelelően az Infocopy Kft. nem vállal felelősséget a szóban forgó információkkal vagy anyaggal kapcsolatos bárminemű veszteségért, kiadásért vagy kárért, ideértve, de nem kizárólagosan a kárpótlás megfizetését is.

Záradék

Amennyiben a fenti feltételek bármely része vagy rendelkezése érvénybe nem léptethető vagy bármely joghatóság vonatkozó törvényeivel összeütközésbe kerül, úgy ez a tény nem befolyásolja a fennmaradó részek vagy rendelkezések érvényességét

Vonatkozó törvények

Ezeket a feltételeket a magyar törvények szabályozzák; kidolgozásuk azokkal összhangban történt.