Irányelvek, nyilatkozatok

Az Infocopy Kft. fejlesztette ki a www.infocopy.hu weboldalt (továbbiakban weboldal). A weboldalon megismerheti az Infocopy Kft-t, annak termékeit és szolgáltatásait. Az Infocopy Kft. tudatában van a személyes adatok fontosságával és védelmével. Az Infocopy Kft. tiszteletben tartja az Ön adatait és azokat bizalmasan és körültekintően dolgozza fel. Az adatokat csak ezen nyilatkozatban meghatározott célokra használja fel. Az összes adatfeldolgozási művelet az adatvédelmi nyilatkozatnak és a vonatkozó törvényeknek megfelelően kerül végrehajtásra

Miért dolgozza fel az Infocopy Kft. az Ön adatait?

• Ha kitölti egy űrlapot, adatait feldolgozzuk, hogy kérdéseire, megjegyzéseire reagálhassunk.
• Ha termékinformációra vonatkozó kérelmet nyújt be, adatait azért dolgozzuk fel, hogy kérelmét kezelni tudjuk, továbbá statisztikai célokból: hogy láthassuk, mely termékre vonatkozóan kért információt.
• Ha állásra jelentkezik az Infocopy Kft.-nél, adatait azért dolgozzuk fel, hogy meg tudjuk állapítani: van-e cégünknél Önnek megfelelő állás.
• Adatait azért is feldolgozhatjuk, hogy követni és javítani tudjuk az Infocopy Kft. weboldalán keresztül kínált szolgáltatásait.

Milyen adatokat dolgoz fel az Infocopy Kft.

Ha visszajelzési űrlapot, vagy termékinformáció-kérő űrlapot nyújt be, az Infocopy Kft az Ön eléréséhez szükséges adatok közül ezeket dolgozza fel: a nevét vagy cége nevét és az e-mail címet, valamint kérvényének vagy visszajelzésének tartalmát.

Ha állásra jelentkezik az Infocopy Kft.-nél, az Infocopy Kft. az Ön elérhetőségére vonatkozó adatokat dolgozza fel, továbbá az Ön alkalmasságának felméréséhez szükséges összes személyi adatot.

Amennyiben az Infocopy Kft.. irodájába látogat, ott biztonsági videó megfigyelő rendszert üzemeltetünk. A rendszer a biztonsági eseményt nem tartalmazó felvételeket a szabályzatunkban rögzített idő elteltével automatikusan törli.

Ki férhet hozzá az ön adataihoz?

A weboldalon összegyűjtött adatokhoz kizárólag az Infocopy Kft. fér hozzá.

A Webhely webmestere a visszajelzéseket és információs kérelmeket az annak kezelésében illetékes személyhez vagy osztályhoz továbbítja az Infocopy Kft.-n belül.

Azokat az információkat, amelyeket valamely állásra történő jelentkezés során nyújt be, semmilyen körülmények között nem adjuk tovább Infocopy Kft.-n kívülieknek.

Továbbítja másoknak az Infocopy Kft. az Ön adatait?

A fentiekben jelzetteken kívül az Ön személyes adatait nem nyújtjuk be, nem tárjuk fel és nem továbbítjuk harmadik félnek.

A weboldal más, az Infocopy Kft.-n kívüli szervezetek weboldalainak és e-mail címeinek mutatóját is tartalmazz(hat)a. Az Adatvédelmi nyilatkozat ilyen weboldalakra és e-mail címekre nem vonatkozik.

Felhasználja az Infocopy kft. az Ön adatait közvetlen marketingtevékenységhez?

Az Infocopy Kft. nem használja fel az Ön személyes adatait arra, hogy Önnek kéretlen leveleket küldjön üzleti ajánlatairól, hirdetéseiről.

Használ az Infocopy Kft. cookie-kat a weboldalon?

A weboldal használ cookie-kat. Ezek az Ön webböngészőjének azonosítására, az Ön kényelmére szolgálnak. A cookie-k segítségével az Infocopy kft. nyomon tudja követni és elemezni tudja a Webhely használatát. Önnek módjában áll visszautasítani a cookie-kat. Amennyiben így tesz, elképzelhető, hogy a weboldal, vagy annak bizonyos részei a továbbiakban nem működnek megfelelően.

Biztonságban vannak az adatai az Infocopy Kft.-nél?

Az Infocopy Kft. megtette az ahhoz szükséges műszaki és szervezeti lépéseket, hogy megfelelő védelmet nyújtson adatainak a jogosulatlan hozzáféréssel és feldolgozással szemben.

Milyen adataival kapcsolatos jogai vannak Önnek?

Ön nem köteles megadni az Infocopy Kft.-nek a kért adatokat. Amennyiben azonban elzárkózik az adatközléstől, elképzelhető, hogy az Infocopy Kft.-nek sajnálatos módon nem áll majd módjában kérelmének kezelése vagy kedvező elbírálása. Önnek jogában áll felkérni az Infocopy Kft-t arra, hogy tájékoztassa Önt, (amennyiben az Infocopy Kft. feldolgozott valamely Önnel kapcsolatos személyes adatot) valamint a nevezett adatok teljes vagy részleges javítására, kiegészítésére, zárolására illetve törlésére, amennyiben az tényszerűen hibás, nem teljes, vagy a feldolgozás szempontjából lényegtelen. Ön kifogást emelhet adatai feldolgozása ellen, illetve az adatfeldolgozás célja ellen

Az Infocopy Kft. összes adatfeldolgozási művelete megfelel a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek.

A weboldal használatával Ön egyértelműen kinyilvánítja a jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadását, valamint beleegyezését adja, hogy az Infocopy Kft. az adatait a nyilatkozatban ismertetett módon feldolgozza.